Erik Van Tricht en Katherine De Wispelaere, Geassocieerde notarissen te Merksem

 

Erik Van Tricht en Katherine De Wispelaere

Geassocieerde notarissen te Merksem

In de context van "akten verlijden" vindt u op notaris.be nog volgende 19 artikels.

1 WAARUIT BESTAAT DE KOSTPRIJS VAN EEN AKTE?
Wat betaalt u precies aan de notaris? Is alles wat u betaalt voor de notaris zelf? En wanneer moet u...

2 Akte van bekendheid
Een akte van bekendheid is een authentiek document die de rechthebbenden van een nalatenschap aanduidt....

3 Authentieke akte
De wet verleent aan een aantal personen (rechters, gerechtsdeurwaarders en notarissen) de bevoegdheid...

4 Basisakte
Notariële akte waarin het eigendomsrecht van de onderscheiden delen in een appartementsgebouw wordt...

5 Borderel
Samenvatting van een akte.

6 Commandverklaring bij openbare verkoop
Bij een openbare verkoop is de akte van commandverklaring deze waarbij de persoon die het laatst een...

7 Minuut
Het originele van de authentieke akte. De notaris bewaart het en kan er officiële kopieën (afschriften)...

8 Recht op geschriften
Dit is een forfaitaire belasting (vroeger fiscale zegels) die betaald moet worden aan de overheid op...

9 Uitgifte
Het volledige, letterlijke afschrift van de minuut dat aan de betrokken partijen wordt afgeleverd, waarbij...

10 Vaste datum
Een welbepaald document verkrijgt een niet betwistbare datum op drie manieren: ofwel omdat het...

11 Verkavelingsakte
Akte die moet worden opgesteld door de notaris alvorens de kavels, begrepen in een verkaveling waarvoor...

12 Verlijden
Wanneer de notaris klaar is met zijn opzoekingen, zal hij de partijen samenroepen met oog op het “verlijden”...

13 Regelingsakte
In de regelingsakte moeten de echtgenoten naar aanleiding van de echtscheiding verplicht een overeenkomst...

14 Notaris
De notaris is zowel een openbare ambtenaar die bevoegd is om authentieke akten te verlijden, te bewaren...

15 Notarieel (openbaar) testament
Dit is een notariële akte, die verleden wordt voor twee notarissen of één notaris...

16 Notariële akte
Een notariële akte is een authentieke akte opgesteld door de notaris. Enkel notariële akten...

17 Registratie
Registratie is de formaliteit bestaande uit het overschrijven, ontleden of vermelden van een akte of...

18 Derden
Derden zijn alle personen die normaliter geen partij zijn bij een bepaalde handeling of akte. Derden...

19 Indien mijn notaris heeft opgetreden als bemiddelaar, kan hij daarna het bereikte akkoord nog in een notariële akte gieten (vb regelingsakte bij EOT) ?
Ja. Indien alle partijen akkoord zijn dat de notaris-bemiddelaar daarna verder optreedt als notaris,...